Carisma

CONGREGAŢIA SURORILE PROVIDENŢEI este o asociaţie non-profit care urmăreşte exclusiv realizarea de opere de caritate şi de binefacere socială. In chip deosebit se dedică asistenţei şi educaţiei copiilor, mai ales a celor săraci, şi a tineretului, ingrijirea bătranilor şi bolnavilor, colaborand cu Biserica locală in ministerul pastoral parohial şi in acţiunea sa misionară. In toate aceste opere de binefacere, Congregaţia are ca scop slujirea persoanei umane in spiritul creştin al Evangheliei.

Congregaţia Surorilor Providenţei este o organizaţie eclezială de drept pontifical, cu caracter profund uman, independentă in desfăşurarea activităţii sale de orice formaţiune politică, dedicată total slujirii caritative a oricărei persoane, fără a ţine cont de apartenenţa politică, etnică sau rasială a celor care-i slujesc. (Din Statutul Congregaţiei “Surorilor Providenţei”)

In momentul de faţă, slujirea sa se concretizează in activităţi ca:
– asistenţa şi educaţia copiilor (centre de plasament, centre nutriţionale, grădiniţe, şcoli)
– educaţia adolescenţilor şi tinerilor (laboratoare, centre profesionale, şcoli de vară)
– ingrijirea bolnavilor şi celor bătrani (spitale, case de bătrani, dispensare)
– colaborarea cu Biserica locală in ministerul pastoral parohial şi in acţiunea sa misionară (cateheze, formarea creştină)