Valori si Principii

  • Şanse egale pentru toţi copiii

Centrul de zi „Sf. Alois Scrosoppi” se angajează împotriva oricărui fel de discriminare şi marginalizare socială acordând şanse egale de dezvoltare şi o atenţie, grijă particulară elevilor cu dificultăţi de învăţare şi care provin din familii defavorizate.

 

  • Solidaritatea  

Centrul de zi „Sf. Alois Scrosoppi” se ghidează după principiul de baza al solidaritătii, ce pune binele comun înaintea interesului propriu şi care susţine şi promovează construirea comunităţii.

 

  • Dezvoltarea integrală a copilului

Centrul de zi acordă o importanţă specială dezvoltării libere, integrale şi armonioase a personalităţii copiilor pe plan intelectual, psiho-socio-afectiv şi moral-religios, ţinând cont de particularităţile specifice vârstei, potenţialul de dezvoltare şi de nevoile lor.

 

  • Colaborarea cu familia beneficiarului

Procesul instructiv-educativ al beneficiarului se realizează în colaborare cu familia sa, încurajând şi susţinând părinţii în dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor, atitudinilor parentale şi familiale de creştere, îngrijire şi educare a tinerei generaţii.

 

  • Asociere şi parteneriat în ajutorarea celor în dificultate

Centrul de zi „Sf. Alois Scrosoppi” colaborează în baza unor parteneriate cu cei care sunt responsabili în comunitate, în societate şi în Biserică de servicii socio-educative, de formarea în spiritul dreptăţii, de angajare a tinerilor în viaţa socială şi profesională.

Congregaţia noastră considera că cei săraci si dezavantajaţi din punct de vedere social sunt cei mai importanţi parteneri. Prin prisma nevoilor lor, într-o lume mereu în schimbare şi care evolueaza atât de rapid, Congregaţia încurajeaza persoanele sărace să îşi asume responsabilităţile şi îi ajută să fie cei ce înfăptuiesc schimbarea în propriile lor vieţi.

 

  • Pace si reconciliere

Centrul de zi consideră că pacea vine din interiorul fiecărui om, fiind un dar divin dar şi uman. Prin educaţia în spiritul păcii şi al înţelegerii doreşte să participe la formarea unor oameni iubitori şi căutători ai păcii, deschişi spre Transcendent.

 

  • Diversitatea culturală

Suntem salutari pluralismul cultural şi religios şi vedem diversitatea culturală ca un atu şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect şi deschidere cu alte culturi si religii.

Centrul de zi se angajează într-un dialog de acţiune comună la nivel de religii şi culturi.