Stop violentei domestice – Start iubirii si respectului

Prezentare proiect

Asociaţia Congregaţia Surorilor Providenţei activează în zona Moldovei din anul 1992, zonă considerată a fi una dintre cele mai sărace ale României şi implicit o zonă cu mari probleme sociale, îndeosebi cele legate de sărăcie, migraţie, consum de alcool şi violenţă în familie (conform Statistica Teritoriala 2013 INST). 

Activitați Generale | Campania „Violenta domestica factor important de excluziune si marginalizare sociala” | Promovare | Galerie Foto

Începând din anul 2003 Asociaţia a deschis un punct de lucru în localitatea Cireşoaia, pentru a răspunde nevoilor de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice. Dar după o cunoaştere mai profundă a realităţii locale s-a impus necesitatea de a crea programe pentru copii (2005), deoarece existau familii cu mulţi copii dar capacitatea acestora de a le asigura buna creştere şi dezvoltare era foarte redusă. Datorită diverselor probleme sociale, mai ales violenţă domestică şi alcoolism, o mare parte din aceşti copii se aflau în risc de abandon şcolar, marginalizare socială şi sărăcie extremă.

Problemele familiale, lipsa unui ambient sănătos şi senin determină schimbări vizibile, din păcate în mod negativ asupra copiilor. Într-adevăr, copiii au probleme la nivel relaţional şi comportamental, existând astfel riscul ca aceştia să abandoneze mediul familial, şcoala, să cadă pradă diverselor adicţii şi să ducă mai departe modelul negativ deprins in familie.

În urma activităţii Asociaţiei în comunitatea din Cireşoaia s-a observat totodată şi nevoia părinţilor de a fi susţinuţi în procesul de creşterea a copiilor lor. Lipsa locurilor de muncă, alcoolismul şi violenţa din familii dau naştere la dezechilibre psiho-emoţionale care îi fac pe aceşti părinţi să nu reuşească singuri să asigure o dezvoltare sănătoasă a propriilor copii. 

Pornind de la aceste premize începând cu octombrie 2013 s-a elaborat un plan de intervenţie de lungă durată pentru găsirea de soluţii referitoare la modul cum violenţa domestică afectează dezvoltarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai Centrului. 

Criza pe care o traversează societatea se simte mai ales la nivelului relaţiilor din familie unde problemele economice găsesc de multe ori rezolvare în alcoolism şi violenţă domestică. Femeile dar mai ales copii sunt victimele principale. Agresiunea faţă de copii este dublă, odată violenţa directă şi mai ales agresivitatea psihică, punând în pericol dezvoltarea armonioasă a acestora. Copii sunt viitorul unei comunităţi, dacă aceştia cresc într-un mediu dezorganizat, violent, lipsit de principalele valori care construiesc o societate atunci viitorul acelei comunităţi este compromis.

Prin extinderea serviciilor oferite de Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” pentru susţinerea copiilor victime ale violenţei familiale (cu toate formele ei, fizică, psihologică, emoţională, financiară, sexuală) şi a familiilor lor, ne propunem creşterea calităţii vieţii acestora. 

Necesitatea proiectului în comunitatea din Cireşoaia vine tocmai din faptul că în urma celor 11 ani de activitate am constatat că numărul familiilor unde există violenţa domestică este în creştere.

De asemenea activităţile complexe pe care Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” le desfăşoară ne-a permis să fim prezenţi în familii şi să cunoaştem în profunzime nevoile şi problemele cu care se confruntă acestea.

Comunitatea din Cireşoaia este o comunitate tradiţională iar aşa cum afirmă şi experţi “femeia este adesea considerată primul şi adesea unicul părinte, răspunzător de situaţia precară în care se află copilul…de regulă mama…este blamată pentru disfuncţiile familiei, inclusiv pentru violenţa domestică şi acuzată că nu îşi îndeplineşte bine rolul de mamă şi soţie.” (Muntean Ana, Popescu Marciana, Popa Smaranda (2000). Victimele violenţei domestice: Copiii şi femeile, Bucureşti, Eurostampa). Pentru a putea oferii servicii de calitate pentru copii beneficiari ai Centrului este esenţial să susţinem familia în rezolvarea disfuncţionalităţilor ei. Iar în abordarea şi găsirea de soluţii pentru prevenirea şi încetinirea fenomenului de violenţă domestică trebuie să ţinem cont de structura şi mentalitatea comunităţii, fiind un subiect considerat tabu sau chiar de neabordat pentru multe dintre familii.

De asemenea va fi un model de bune practici într-o zonă izolată, unde proiecte similare nu există iar violenţa în familie este considerată o normalitate sau chiar necesară. Singurele centre de consiliere sau adăposturi sunt în localitatea Bacău la peste 80 km depărtare şi acelea cu un număr insuficient de locuri. 

 

Obiectivele proiectului

 

O1. Oferirea de suport psihosocial, consiliere şi educaţie pentru minim 30 mame victime ale violenţei în familie din Slănic Moldova. 
O2. Oferirea de suport socio-educaţional pentru minim 20 copii victime ale violenţei domestice din Slănic Moldova. 
O3. Schimbarea mentalităţilor comunităţii prin activităţi de educare a adulţilor, adolescenţilor şi tinerilor în spiritul valorilor reale, a tolerantei şi respectului pentru a se evita preluarea de către aceştia a modelelor negative prin Campania „Violenţa domestică factor important de excluziune şi marginalizare socială”.
O4. Creşterea capacităţii organizaţiei de a răspunde nevoilor sociale prin formarea profesională a angajaţilor şi voluntarilor şi dezvoltarea bazei materiale.