Valori si Principii

“În mod legitim se poate gândi că viitorul umanităţii poate fi repus în mâinile celor care sunt capabili să transmită generaţiilor de mâine raţiuni de viaţă şi de speranţă”

(Cost.Conc.Gaudium et Spes)

 

„Comportaţi-vă astfel încât copilele sărace să vă perceapă pline de caritate şi de grijă faţă de nevoile lor spirituale şi temporale.”

( Sf. Alois Scrosoppi)

 

  • Şanse egale pentru toţi copiii

Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” se angajează împotriva oricărui fel de discriminare şi marginalizare socială acordând şanse egale de dezvoltare şi o atenţie, o grijă particulară copiilor aflați în dificultate, mai ales acelora care provin din familii defavorizate.

 

§     Solidaritatea  

Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” se ghidează după principiul de baza al solidarității, ce pune binele comun înaintea interesului propriu şi care susţine şi promovează construirea comunităţii.

 

  • Dezvoltarea integrală a copilului

Centrul acordă o importanţă specială dezvoltării libere, integrale şi armonioase a personalităţii copiilor pe plan intelectual, psiho-socio-afectiv şi moral-religios, ţinând cont de particularităţile specifice vârstei, potenţialul de dezvoltare şi de nevoile lor.

 

  • Colaborarea cu familia beneficiarului

Serviciile acordate beneficiarului se realizează în colaborare cu familia sa, încurajând şi susţinând părinţii în dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor, atitudinilor parentale şi familiale de creştere, îngrijire şi educare a tinerei generaţii.

 

  • Asociere şi parteneriat în ajutorarea celor în dificultate

Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” colaborează în baza unor parteneriate cu cei care sunt responsabili în comunitate, în societate şi în Biserică de servicii socio-educative, de formarea în spiritul dreptăţii, de angajare a tinerilor în viaţa socială şi profesională. Asociația noastră considera că cei săraci si dezavantajaţi din punct de vedere social sunt cei mai importanţi parteneri. Prin prisma nevoilor lor, într-o lume mereu în schimbare şi care evoluează atât de rapid, noi încurajăm persoanele sărace să îşi asume responsabilităţile şi îi susținem să fie cei ce înfăptuiesc schimbarea în propriile lor vieţi.

 

  • Pace si reconciliere

Centrul consideră că pacea vine din interiorul fiecărui om, fiind un dar divin dar şi uman. Prin educaţia în spiritul păcii şi al înţelegerii doreşte să participe la formarea unor oameni iubitori şi căutători ai păcii, deschişi spre Transcendent.

 

§     Diversitatea culturală

Suntem salutari pluralismul cultural şi religios şi vedem diversitatea culturală și religioasă ca un atu şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect şi deschidere cu alte culturi si religii. Centrul se angajează permanent, într-un dialog de acţiune comună la nivel de religii şi culturi.