Surorile Providenţei în România

Surorile Providenţei activează in Romania din anul 1992 şi in momentul de faţă sunt prezente in trei comunităţi (Iaşi, Adjudeni şi Cireşoaia). Două dintre acestea au şi grădiniţe de copii, Grădiniţa cu program normal “Sfantul Iosif” din Adjudeni (NT) şi Grădiniţa cu program prelungit “Surorile Providenţei” din Iaşi, in care sunt şcolarizaţi in medie 200 de copii. La deschidere, grădiniţa a funcţionat cu 2 grupe de copii. Din anul școlar 2014-2015 grădiniţa funcţionează cu 4 grupe de copii la program prelungit.

In activitatea pastorală a diecezei de Iaşi, Surorile Providenţei sunt implicate in diferite activităţi pastorale: cateheze pentru copii şi tineri, acţiuni de formare şi indrumare in cadrul pastoraţiei tineretului. De asemenea in sectorul social activitatea surorilor este amplă, fie ca şi asistenţă socială precum şi 2 centre de zi pentru copii marginalizaţi şi cu rezultate şcolare slabe.